Felhasználói megállapodás

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. \ T

 1. Ez a Felhasználói megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) az expert.techinfus.com/hu/ webhelyre vonatkozik https://expert.techinfus.com/hu/.

 2. Az expert.techinfus.com/hu/ (a továbbiakban - a honlap) jogi személy LLC MOS tulajdonát képezi.

 3. Ez a Megállapodás szabályozza az expert.techinfus.com/hu/ webhely adminisztrációja (a továbbiakban: webhely adminisztráció) és a webhely felhasználói közötti kapcsolatot.

 4. A webhely adminisztráció fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje a jelen Szerződés rendelkezéseit a Felhasználó értesítése nélkül.

 5. A Felhasználó általi használata a Szerződés elfogadását és az e Megállapodás módosítását jelenti.

 6. A felhasználó személyesen felelős a jelen Megállapodás ellenőrzéséért a módosításokért.

A FELTÉTELEK FOGALOMMEGHATÁROZÁSA

A következő kifejezések a jelen Megállapodás alkalmazásában a következő jelentéssel bírnak:

 1. expert.techinfus.com/hu/ - egy internetes erőforrás, amely a domain néven találhatóhttps://expert.techinfus.com/hu/, tevékenységét az internetes erőforrás és a kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: a honlap) révén végzi.

 2. Az expert.techinfus.com/hu/ olyan hely, amely információkat tartalmaz az árukról és / vagy szolgáltatásokról és / vagy egyéb értékekről a felhasználó, az Eladó és / vagy a Szolgáltató számára, amely lehetővé teszi az áruk kiválasztását, megrendelését és / vagy megvásárlását, és / vagy a szolgáltatás kézhezvételét.

 3. A helyszín adminisztrációja - az egyén Dmitrij N. Antonov nevében eljáró felhatalmazott alkalmazottak a webhely kezelésére.

 4. A Webhelyhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) olyan személy, aki az Interneten keresztül hozzáfér a webhelyhez és használja a webhelyet.

 5. A webhely tartalma (a továbbiakban: Tartalom) - a szellemi alkotások védett eredményeitevékenységek, köztük irodalmi szövegek, címeik, előszavaik, megjegyzések, cikkek, illusztrációk, borítók, zenei alkotások szöveges, grafikus, szöveges, fényképészeti, származékos, összetett és egyéb munkákkal, felhasználói felületekkel, vizuális interfészekkel, védjegynevekkel logók, számítógépes programok, adatbázisok, valamint az oldal tartalmának és egyéb tárgyainak intellektuálisan tervezett, szerkezeti, választási, koordinációs, megjelenési, általános stílusa és helye tulajdonában együttesen és / vagy egyedileg található a honlapon https://expert.techinfus.com/hu/.

A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA

Jelen Megállapodás tárgya, hogy a Felhasználó számára hozzáférést biztosítson a Weboldalon nyújtott termékekhez és / vagy szolgáltatásokhoz.

A webhely a következő típusú szolgáltatásokat (szolgáltatásokat) nyújt a Felhasználónak:

 1. hozzáférés a webhely keresési és navigációs eszközökhöz;

 2. a Felhasználó számára az üzenetek, megjegyzések, felhasználók véleményének közzététele, a webhely tartalmának minősítése;

 3. az árukról és / vagy szolgáltatásról szóló információkhoz való hozzáférés az áruk megvásárlásával kapcsolatos információkért fizetett / ingyenes alapon;

 4. A webhely összes meglévő (ténylegesen működő) szolgáltatása (szolgáltatása), valamint a későbbiekben megjelenő későbbi módosítások és szolgáltatások (e szolgáltatások) e megállapodás hatálya alá tartoznak.

 5. Az oldalhoz való hozzáférés ingyenes.

 6. Ez a megállapodás nyilvános ajánlat. A webhely elérésével a Felhasználó csatlakozik ehhez a Megállapodáshoz.

 7. A honlapon található anyagok és szolgáltatások használatát az Orosz Föderáció vonatkozó jogszabályai szabályozzák.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A webhely adminisztrációjának joga van:

 1. Módosítsa a webhely használati feltételeit, és módosítsa a webhely tartalmát.

 2. A módosítások a megállapodás új verziójának a honlapon való közzétételének időpontjától lépnek hatályba.

 3. Felhasználói fiókok törlése.

 4. Jelentkezzen indok nélkül.

Felhasználó:

 1. Használja az oldalon rendelkezésre álló összes szolgáltatást, valamint vásároljon meg minden olyan terméket és / vagy szolgáltatást, amelyet a webhelyen kínál.

 2. Kérdezzen a webhely szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket.e-mailben:chinawebteam2014@gmail.com vagy más, a szakaszban felsorolt ​​kapcsolatokhttps://expert.techinfus.com/hu/kontakty/.

 3. A webhelyet kizárólag a Megállapodásban előírt célokra és módon használja, és az Orosz Föderáció törvényei nem tiltják.

 4. Az adatok másolása a webhelyről megengedett a forrás megjelölésével.

 5. Szükséges, hogy az adminisztráció elrejtse a felhasználóra vonatkozó információkat.

 6. Használja a webhely információkat személyes, nem kereskedelmi célokra.

 7. A regisztrációs követelmények betartása után férjen hozzá a webhely használatához.

A webhely felhasználója vállalja, hogy:

 1. Annak érdekében, hogy a webhely-adminisztráció kérésére további információkat nyújtson, amelyek közvetlenül kapcsolódnak az e webhely által nyújtott szolgáltatásokhoz.

 2. Figyelje meg a szerzők és más jogtulajdonosok tulajdon- és nem vagyoni jogait a webhely használatakor.

 3. Ne tegyen olyan lépéseket, amelyek megzavarhatják a webhely normál működését.

 4. Ne terjessze a honlap használatával bizalmas jellegű és az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információkat magánszemélyekről vagy jogi személyekről.

 5. Kerülje az olyan cselekményeket, amelyek eredményeként megsértik az Orosz Föderáció jogszabályai által védett információk bizalmas jellegét.

 6. Ne használja a webhelyet hirdetési információk terjesztésére, kivéve a webhely adminisztrációjának beleegyezésével.

Ne használja a következő szolgáltatásokat:

 1. a kiskorúak jogainak megsértése és (vagy) bármilyen formában okozott kár.

 2. kisebbségi jogok megsértése.

 3. egy másik személy vagy a szervezet képviselőjének bemutatása és / vagy

 4. megfelelő jogokkal nem rendelkező közösségek, ideértve az ezen az oldalon dolgozó személyzet

 5. a webhelyen közzétett áruk és / vagy szolgáltatások tulajdonságaira és jellemzőire vonatkozó téves adatok.

 6. az áruk és / vagy szolgáltatások helytelen összehasonlítása, valamint a negatív kialakítása

 7. attitűdök azokra, akik bizonyos árukat és / vagy szolgáltatásokat használnak, vagy elítélnek ilyen személyeket.

 8. a jogellenes tartalom letöltése sérti a harmadik felek jogait;

 9. előmozdítja az erőszakot, a kegyetlenséget, a gyűlöletet és / vagy a faji \ t

 10. nemzeti, szexuális, vallási, társadalmi jellemzők; nem hiteles

 11. információk és (vagy) bizonyos személyek, szervezetek, hatóságok megsértése.

 12. ösztönzők jogellenes cselekmények elkövetésére, valamint segítségnyújtás azon személyek számára, akiknek az akciói célja az Orosz Föderáció területén hatályos korlátozások és tilalmak megsértése.

A felhasználó tilos:

 1. A webhely tartalmának eléréséhez, megszerzéséhez, másolásához vagy nyomon követéséhez használjon bármilyen eszközt, programot, eljárást, algoritmust és eljárást, automatikus eszközt vagy ezzel egyenértékű kézi folyamatot.

 2. Megzavarja a webhely megfelelő működését.

 3. Bármilyen módon megkerülheti a webhely navigációs szerkezetét, hogy bármilyen információt, dokumentumot vagy anyagot szerezzen meg vagy próbáljon meg szerezni bármely olyan eszközzel, amelyet a webhely szolgáltatásai nem kifejezetten képviselnek.

 4. A webhely funkcióihoz való jogosulatlan hozzáférés, bármely más, az oldalhoz kapcsolódó rendszer vagy hálózat, valamint a webhelyen kínált szolgáltatások.

 5. Szétzúzza a webhely biztonsági vagy hitelesítési rendszerét vagy bármely, a webhelyhez kapcsolódó hálózatot.

 6. Hajtsa végre a fordított keresést, kövesse nyomon vagy próbálja nyomon követni a webhely bármely más felhasználójára vonatkozó információt.

 7. Használja a webhelyet és annak tartalmát a törvény által tiltott célokra.

 8. Az Orosz Föderációból, valamint bármilyen jogellenes tevékenységet vagy egyéb tevékenységet ösztönöz, amely sérti a honlap jogait vagy más személyeket.

A OLDAL HASZNÁLATA

 1. A webhely és a webhelyen található tartalom tulajdonosa és üzemeltetése a webhely adminisztrációja.

 2. A webhely tartalmát a szerzői jog, a védjegyjog, valamint a szellemi tulajdonhoz és a tisztességtelen versenyjoghoz kapcsolódó egyéb jogok védik.

 3. A webhelyen kínált áruk beszerzése felhasználói fiók létrehozásához szükséges.

 4. A Felhasználó személyesen felelős a fiókadatok titkosságának fenntartásáért, beleértve a jelszót, valamint a Számlatulajdonos nevében végzett minden tevékenységért.

 5. A felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a webhely adminisztrációját a fiókjának vagy jelszavának illetéktelen használatáról vagy bármely más biztonsági résről.

 6. A webhely-adminisztrációnak joga van egy felhasználói fiókot egyoldalúan törölni, ha azt nem használják több mint 36 egymást követő hónapban a felhasználó értesítése nélkül.

 7. Ez a megállapodás kiterjeszti az áruk és / vagy a webhelyen nyújtott szolgáltatások nyújtásának minden további feltételeit.

 8. A honlapon közzétett információkat nem szabad a jelen Megállapodás módosításaként értelmezni.

 9. A webhely adminisztrációja bármikor jogosult értesíteni a Felhasználót, hogy módosítsa a webhelyen kínált Termékek és szolgáltatások listáját, és (vagy) árait.

A jelen Megállapodás 5.11. Pontjában meghatározott dokumentum a vonatkozó részben szabályozza, és kiterjeszti annak hatását a Felhasználó webhely használatára:

 1. Adatvédelmi irányelvek:https://expert.techinfus.com/hu/privacy-policy/

 2. Az e megállapodás 5.11. Pontjában felsorolt ​​bármely dokumentum frissíthető. A változtatások a webhelyen való közzétételük pillanatától lépnek hatályba.

FELELŐSSÉG

A Webhelyigazgatás nem téríti meg azokat a veszteségeket, amelyeket a Felhasználó a jelen Szerződés bármely rendelkezésének szándékos vagy gondatlan megsértése, valamint egy másik Felhasználó kommunikációjához való jogosulatlan hozzáférés miatt felmerülhet.
A webhely adminisztrációja nem felelős a következőkért:
 1. A vis maior, valamint a távközlési, számítógépes, elektromos és egyéb kapcsolódó rendszerek problémáinak késedelme vagy meghibásodása a művelet folyamatában

 2. Az átviteli rendszerek, bankok, fizetési rendszerek és a munkájukhoz kapcsolódó késedelmek fellépése.

 3. A webhely megfelelő működése, ha a Felhasználó nem rendelkezik a használatához szükséges technikai eszközökkel, és nem visel semmilyen kötelezettséget a felhasználóknak az ilyen eszközökkel való ellátására.

A FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS FELTÉTELEI FELTÉTELEI

 1. A telephelyigazgatásnak joga van a Felhasználóval kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatalára, ha az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai előírják vagy engedélyezik az ilyen közzétételt.

 2. A Honlap-adminisztrációnak jogában áll a Felhasználó előzetes értesítése nélkül megszüntetni és (vagy) blokkolni a Webhelyre való belépést, ha a Felhasználó megsértette ezt a Megállapodást, vagy a Weboldal más dokumentumokban foglalt használati feltételeit, valamint a Webhely megszűnése, vagy műszaki probléma vagy probléma miatt.

 3. A webhely-adminisztráció nem felelős a Felhasználó vagy harmadik felek részére a Webhelyhez való hozzáférés megszüntetéséért, amennyiben a Felhasználó megsértette a jelen Szerződés bármely rendelkezését vagy más, a Webhely használati feltételeit tartalmazó dokumentumot.

 4. A Honlap-adminisztrációnak joga van közzétenni a webhely felhasználójáról gyűjtött információkat, ha a weboldal jogellenes használatával kapcsolatos vizsgálat vagy panasz kapcsán szükség van a nyilvánosságra hozatalra, vagy a Felhasználó létrehozására (azonosítására), aki megsértheti vagy zavarhatja a webhelyfelügyelet jogait vagy más webhelyhasználók jogait.

 5. A telephelyigazgatásnak joga van a Felhasználóval kapcsolatos minden olyan információ közzétételére, amelyet szükségesnek tart a hatályos jogszabályok vagy bírósági határozatok teljesítése érdekében, biztosítania kell a jelen Megállapodás feltételeinek betartását, megvédeni a szervezet, a Felhasználók jogait vagy biztonságát.

VÁLASZTÁSI MEGÁLLAPODÁS

 1. Amennyiben a jelen Szerződő Felek között bármilyen nézeteltérés vagy jogvita merül fel, a bíróság előtt történő fellebbezés előfeltétele a követelés benyújtása (írásbeli javaslat a vita önkéntes rendezésére).

 2. A követelés kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül a követelés címzettje írásban értesíti a kérelmezőt a követelés megvizsgálásának eredményeiről.

 3. Ha a vitát nem lehet önkéntes alapon megoldani, bármelyik fél jogosult a bírósághoz fordulni jogaik védelméhez, amelyeket az Orosz Föderáció jelenlegi jogszabályai biztosítanak nekik.

 4. A webhely használati feltételeire vonatkozó igényeket a kérelem indoklásától számított 5 napon belül kell benyújtani, kivéve a törvény által védett webhely anyagainak szerzői jogi védelmét. A jelen pont feltételeinek megsértése esetén bármely követelés a bíróság elbírálás nélkül marad.

KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

 1. A webhely adminisztrációja nem fogadja el a Felhasználó ellenértékajánlatait a jelen Felhasználói megállapodás módosításairól.

 2. A webhelyen közzétett felhasználói vélemények nem bizalmas információk, és a Webhely adminisztrációja korlátozás nélkül használható.

Frissítve 2018. augusztus 19.

Termékértékelések

Tippek a kiválasztáshoz

összehasonlítás